הוסף לרשימה

שרה גורבי – שירים יידיים, רוסיים וצועניים
Sarah Gorby – Chansons Yiddish, Russes & Tziganes

 • אריך נגן “12, צרפת, Pathe Marconi, C 046-15435, סטריאו, $40

רצועות

 • 1. Zug Mir Tzi
 • 2. Ech! Laptis
 • 3. Klezmerel
 • 4. Es dremelt in shteitel
 • 5. Drei Techterlech
 • 6. Papir is idoch weiss
 • 7. Du solst nichtgehn
 • 8. La vielle valse
 • 9. Le saule
 • 10. Troika
 • 11. Bleuette
 • 12. Le cerisier en fleurs
 • 13. Lioubouska
 • 14. Chanson tzigane


Leave a Reply

Your email address will not be published.

©2021 סטריאו ומונוSweetHome :אחסון