הוסף לרשימה

מסיבת ריקודים אצל פסקל פטיט
Danse Party Chez Pascale Petit

 • אריך נגן “12, ישראל, ליטראטון, P 08.410 L, מונו

רצועות

 • 1. Trumpet Boy‏ – Oh! Quelle Nuit
 • 2. Trumpet Boy‏ – Manhattan Spiritual
 • 3. Francis Bay Orchestre‏ – Corazon De Melon
 • 4. Francis Bay Orchestre‏ – Tea For Two Cha Cha
 • 5. Claude Bolling Orchestre‏ – Crazy Love
 • 6. Billy Gray Orchestre‏ – Smoke Gets In Your Eyes
 • 7. Malando Orchestre De Tangos‏ – Adios Pampa Mia
 • 8. Malando Orchestre De Tangos‏ – Cataluna
 • 9. Trumpet Boy‏ – Petite Fleur
 • 10. Francis Bay Orchestre‏ – Ciao, Ciao Bambina
 • 11. Francis Bay Orchestre‏ – Paris
 • 12. Francis Bay Orchestre‏ – Venus
 • 13. Malando Orchestre De Tangos‏ – Las Floristas
 • 14. Malando Orchestre De Tangos‏ – Barrioreo
 • 15. Claude Bolling Orchestre‏ – Dolly
 • 16. Malando Orchestre Typique‏ – Copla Malaguena


Leave a Reply

Your email address will not be published.

©2021 סטריאו ומונוSweetHome :אחסון