הוסף לרשימה

חוה אלברשטיין – מארגאריטקעלעך (2000)
Chava Alberstein – Maragaritakalaach

 • תקליטור, ישראל, 2000, אן אם סי, סטריאו, $15

רצועות

 • 1. פרילינג   © שמרקה ק’צרגינסקי  ♫ אברהם ברודנא
 • 2. מארגאריטעלעך
 • 3. פישער ליד
 • 4. קלינגען גלעקער
 • 5. חנהלע לערנט לשון קודש
 • 6. בלומען
 • 7. שיכעלך
 • 8. ציפעלע
 • 9. דער פידלער
 • 10. געגאנגען איז א יינגעלע
 • 11. אונטער א קליין בוימעלע   (עם מייק בורשטיין)
 • 12. ווען דער ערשטר וועט לאכן   (עם מייק בורשטיין)
 • 13. א גניבה
 • 14. אברהמלע און יאסעלע   (עם מייק בורשטיין)
 • 15. די ווערבע
 • 16. וואו ביסטו געווען
 • 17. דער קרעמער   ♫ אברהם ליסין
 • 18. שטילער,שטילער
 • 19. מיט פארמאכטע אויגן
 • 20. פעטער עליע
 • 21. חנה’לע און נחומל   (עם מייק בורשטיין)
 • 22. דאס אלטע פארפאלק   (עם מייק בורשטיין)
 • 23. אכציק ער און זיבעציק זי   (עם מייק בורשטיין)
 • 24. ים ליד
 • 25. זאל נאך זיין שבת
 • 26. די גאלדענע פאווע


Leave a Reply

Your email address will not be published.

©2021 סטריאו ומונוSweetHome :אחסון