הוסף לרשימה

די מגילה פון איציק מאנגער (1965)
The Megilla cast – The Megilla Of Itzik Manger, A Musical Comedy In Yiddish

 • אריך נגן “12, ישראל, 1965, סי בי אס, 70011, מונו

רצועות

 • 1. דאס ליד פונעם לויפער
 • 2. דער ניגון דער מגילה
 • 3. דעס מלכס סעודה
 • 4. ושתיס קלאגליד
 • 5. דעא אלטער נוסבוים
 • 6. די עלעגיע פון פאסטריגטא
 • 7. אין דרויסן איז א רעגן
 • 8. פליטס, פייגעלעך
 • 9. געוואלד
 • 10. קום אריין אין שענק
 • 11. ס’א מחייה
 • 12. דאס שניידער ליד
 • 13. דאס ליד פון דער גולדענער פאווע
 • 14. מיר וועלן נישט פאסטן
 • 15. פאסטריגתאס מאמע
 • 16. דער פעטער מרדכי הייסט
 • 17. צ’יריבים, המנס תליה
 • 18. לחיים   © לאה לופנפלד  ♫ אבי טולדנו

משתתפים

דב זלצר


Leave a Reply

Your email address will not be published.

©2021 סטריאו ומונוSweetHome :אחסון