הוסף לרשימה

סוזאן הייק ונטורה – המוסיקה של התנ”ך מתגלה (1976)
Suzanne Haik Ventoura – La musique de la Bible revelee

 • 1. אריך נגן “12, צרפת, 1976, Harmonia Mundi, HMU 989, סטריאו
 • 2. מהדורת תקליטור, תקליטור, צרפת, Harmonia Mundi, 190989, סטריאו

רצועות

 • 1. Psaume 23 ‘L’Eternel est mon berger’
 • 2. Benediction sacerdotale (Nombres VI, 22)
 • 3. Psaume 24 ‘A L’Eternel appartient la terre’
 • 4. Cantique des Cantiques
 • 5. Psaume 6
 • 6. Lamentation (I, 1)
 • 7. Psaume 133
 • 8. Ecoute, Israel (Deuteronome VI, 4)
 • 9. Psaume 150 ‘Alleluia!’
 • 10. Elegie de David (II Samuel I, 19)
 • 11. Psaume 122 ‘Je suis joyeux lorsqu’on me dit…’
 • 12. Psaume 123 ‘Vers toi j’eleve mes regards…’
 • 13. Esther (V, 1)
 • 14. Le buisson ardent (Exode III, 1)


Leave a Reply

Your email address will not be published.

©2021 סטריאו ומונוSweetHome :אחסון