הוסף לרשימה

אמיל גורוביץ – איך בין א ייד! (1977)
Emil Gorovets – I am a Jew!

 • אריך נגן “12, ארצות-הברית, 1977, Greater Recording Co., GRC 350, סטריאו

רצועות

 • 1. איך בין א ייד
 • 2. וויגליד   © א לעיעלעס  ♫ חוה אלברשטיין
 • 3. א פריילעכס   ♫ חיים נחמן ביאליק
 • 4. אין ווינטער פארנאכטן
 • 5. אן אלטער ניגון
 • 6. טייערע מיינע, הארציקע מיינע
 • 7. א חתן אן א כלה   ♫ ס פולונסקי, ליב קויטקו
 • 8. גיסט זשעאן
 • 9. די מוזע
 • 10. אין יידישן ווארט
 • 11. שטערנדל, שטערנדל
 • 12. ליבינקע, צארטע און איידעלע
 • 13. טיפע גריבער, רויטער ליים
 • 14. א יידישע חתונה


Leave a Reply

Your email address will not be published.

©2021 סטריאו ומונוSweetHome :אחסון