הוסף לרשימה

ריקה זראי – ריקה זראי, אנריקו מסיאס (1974)
Rika Zarai – Rika Zarai, Enrico Macias

 • 4 x אריך נגן “12, צרפת, 1974, Impact, סטריאו

רצועות

 • 1. Un beau jour je partirai
 • 2. Quand je faisais mon service militaire
 • 3. Depuis que mon frere est parti
 • 4. Personne au monde
 • 5. Demain Sera Demain
 • 6. Un mur a Jerusalem
 • 7. Je revais de chanter
 • 8. Les Pommes Du Voisin
 • 9. Le garcon qui m’aime
 • 10. Comme la riviere
 • 11. Trois Perles de Pluie
 • 12. Prague
 • 13. Balapapa
 • 14. Les beaux jours
 • 15. L’oiseau bleu
 • 16. La nuit sans etoiles
 • 17. Les Chandelles Pleurent
 • 18. Rien qu’une rose
 • 19. Casatschok
 • 20. Le Pays de L’Enfance
 • 21. L’hirondelle
 • 22. Un refrain ce n’est rien
 • 23. Quel Beau Dimanche
 • 24. dans les nuages
 • אנריקו מסיאס – פירוט חסר


Leave a Reply

Your email address will not be published.

©2021 סטריאו ומונוSweetHome :אחסון