הוסף לרשימה

דאס געזאנג פון מיין הארץ, די מוזיקאלישע פארשטעלונג (1966)
Dos Gezang fun Main Hartz cast – Dos Gezang fun Main Hartz, Musikalische Forstelung

 • אריך נגן “12, ישראל, 1966, מקולית, 12066, מונו, $20

רצועות

 • 1. דאס געזאנג פון מיין הארץ
 • 2. מיר מרעפן
 • 3. א ראנדעוו
 • 4. דער גליקלעכסטער מענטש
 • 5. די יארן פליען
 • 6. נעם מיך
 • 7. בענקשאכט
 • 8. אלץ אין לעכן ענדערט זיך
 • 9. מוזיק
 • 10. מאדערנע ציימן
 • 11. איין מאל אין לעבן מעג מען
 • 12. ווער עס קען דיך נישט
 • 13. גורל
 • 14. מיין גליק האב איך מיט דיר געפונען
 • 15. דאס געזאנג פון מיין הארץ

משתתפים

מרי סוריאנו
פאול קוסלה – מוסיקה


Leave a Reply

Your email address will not be published.

©2021 סטריאו ומונוSweetHome :אחסון