הוסף לרשימה

אברהם אדלר – לידער פון געטע און אויפשטאנד
Avraham Adler – Songs of Ghetto and Revolt

 • אריך נגן “12, ארצות-הברית, Crest, CP-12-7, מונו, $15

רצועות

 • 1. ישראליק
 • 2. רבקהלע די שבתדיקע
 • 3. דאס עלנדע קינד
 • 4. ס’וועט זיך פון צווייגל צעבליען א בוים
 • 5. אונטער דיינע ווייסע שטערן
 • 6. לאמיר שווייגן
 • 7. ייד, דו פארטיזאנער
 • 8. מינוטן פון בטחון
 • 9. מאך צו די אייגעלעך
 • 10. עס ברענט
 • 11. פרילינג
 • 12. שטילער, שטילער
 • 13. זאג נישט קיינמאל


Leave a Reply

Your email address will not be published.

©2022 סטריאו ומונוSweetHome :אחסון